Maak gebruik van halfverhardingen en gras

Om te zorgen dat je tuin meer water opneemt kan je gebruik maken van semi-open-toplagen. Door dat te gebruiken maak je minder gebruik van (onder andere) tegels en regenwateropvang. Dit zorgt ervoor dat je tuin het water beter opneemt en verwerkt. Hoe doe je dit:

  • leg grind, split of schelpen of boomschors op de tuinpaden
  • leg stroken met gras aan
  • Vermijd te veel tegels in de tuin. Als je tegels gebruikt adviseren wij een tegelsoort met grove/brede voeg.

Houd vanaf het begin de afvoer van regenwater in de gedachten

Wanneer je begint met de (ver)bouw(ing) van een woning wordt niet altijd rekening gehouden met de waterhuishouding. Het regenwater dat valt wordt dan niet doorgesluisd naar een riool maar bijvoorbeeld een ondergrondse tank. Dit gebeurt door een grind gevulde bekken te plaatsen. Dit bespaart kosten, schade aan de tuin en een hoop rust. Het meest gebruikelijke is het aanleggen van een drainageput. Met drainagesleuven wordt het water uit de tuin naar de daarvoor bestemde put gestuurd. Vanuit deze bekken kan het water langzaam door uw tuin doorstromen.

De bestrating in de tuin moet iets aflopen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat het regenwater juist afgevoerd wordt naar de bodem of riool. Het voorkomt schade aan de woning, beplanting en het ongemak van vieze voeten.